Test
NÄSSJÖ KOMMUN
Close Google

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate NÄSSJÖ LÄRCENTER

Hem / Nyheter / Projektledare Infrastruktur - framtidens ledarskapsutbildning

Projektledare Infrastruktur - framtidens ledarskapsutbildning

Joakim Lindberg är produktionsledare på Nässjö affärsverk. Det innebär att han är en av dem som ansvarar för drift och underhåll av Nässjö kommuns gator men också för nybyggnationer och investeringsprojekt i kommunen. I slutet av 2016 tog han examen från yh-utbildningen Projektledare - Infrastruktur.

Joakim Lindberg, produktionsledare på Nässjö Affärsverk.

Projektledarfunktionen kräver mycket av Joakim och för att utveckla sig själv och sin ledarroll bestämde han sig för drygt två år sedan, att vidareutbilda sig. Valet föll på den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen (Yh) Projektledare - infrastruktur på Nässjöakademin.

Har utvecklats i sin ledarroll

- Utbildningen har gett mig fördjupade kunskaper inom bl.a. kommunikation, projektledning, entreprenadjuridik, ekonomi och upphandling. Som självlärd projektledare tror jag att man missar mycket, speciellt av uppföljningsarbete och ekonomi. Innan hade jag bara de tekniska bitarna men utbildningen har gett mig teoretisk kunskap att hantera min yrkesroll bättre. Jag känner större tillit till mig själv och det speglar mitt sätt att leda, säger Joakim. Jag har bättre struktur och planering och dessutom fungerar kommunikationen och coachningen mot mina medarbetare bättre, fortsätter han.

Varför tycker du att företagen ska investera i kompetenshöjning av sin personal?

- Har man hungriga medarbetare som vill vidare är det viktigt att lyfta dem. Om du vidareutbildar personal som kan organisationen så ökar du lönsamheten. Du får en högre kvalitetssäkring och kan hantera kraven från beställarsidan på ett bättre sätt. En bra projektstyrning av personal med kompetens gör att du kan ta större entreprenader och därmed, som sagt, öka lönsamheten. Du blir dessutom en attraktiv arbetsgivare om du är beredd att satsa på din personal.

Utbildning framtagen av och för branschen

Yh-utbildningen till projektledare inom infrastruktur är på två år och är framtagen av och för branschen vilket gör att innehållet är baserat på de kompetens- och resursbehov som företagen behöver. I ledningsgruppen, som träffas fyra gånger per år, sitter representanter från flera lokala och rikstäckande entreprenad- och konsultföretag men också branschorganisationen Maskinentreprenörerna, Nässjöakademin och utbildningens huvudman Jönköpings tekniska högskola.

Företagsanpassad utbildning - kombinera jobb med studier

Utbildningen är företagsanpassad. Det innebär att man kan kombinera utbildningen med jobbet. Lektionerna är främst förlagda på vinterhalvåret då beläggningen inom branschen är lägre. Studierna är på heltid men de lärarledda lektionerna är koncentrerade under två dagar i veckan. Övrig tid ägnas åt självstudier och praktiska moment på arbetet.

På yrkeshögskolan är praktiken som vi kallar LIA (Lärande i arbete) viktig. En fjärdedel av utbildningen är LIA och då får den studerande omsätta sina nyförvärvda teoretiska kunskaper i praktiken. Man väljer själv var man vill göra sin LIA och är man anställd på ett företag under utbildningen kan LIA:n förläggas där.

Enstaka kurser

Nytt för 2017 är att man, i mån av plats, kan läsa utvalda, enstaka kurser i utbildningen. Mer information kring detta kommer du att kunna läsa om framöver på utbildningssidan.

Läs mer om utbildningen.

Se hela intervjun med Joakim

 
 © 2018 nassjo.se | producerad av webbyrå zwebb | drivs av ezpublish™ | redigera

Nässjö lärcenter, 571 80 Nässjö TEL: 0380-517250/70 E-post: