Test
NÄSSJÖ KOMMUN
Close Google

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate NÄSSJÖ LÄRCENTER

Hem / Nyheter / Infrastrukturministern besökte Nässjöakademin

Infrastrukturministern besökte Nässjöakademin

Tomas Eneroth åt lunch med lokförareleverna. Infrastrukturministern besökte lokförarutbildningen. Tomas Eneroth i samtal med lokförareleverna. Utbildningsledare Lars-Åke berättar om lokförarutbildniungen. Lokförarklassen tillsammans men Tomas Eneroth.

Under måndagen fick Nässjöakademin och vår lokförarutbildning besök av infrastrukturminister Tomas Eneroth som intresserat hade samtal och frågestund med eleverna.

Järnvägsfrågor var fokus under besöket av infrastrukturministern. Besöket inleddes med lunch tillsammans med eleverna och fortsatte sedan i lektionssalen där utbildningsledare Lars-Åke Hedman berättade mer om utbildningen och de viktiga samarbetena vi har med många järnvägsföretag och organisationer som VTI och Almega.

Eleverna fick möjlighet att ställa frågor kring regeringens utmaningar och satsningar på järnvägen och behovet av LIA-platser diskuterades. Eneroth betonade vikten av satsningar på den svenska järnvägen för att anpassa oss och möta klimatutmaningen och att våra lokförarelever är en oerhört viktig del i denna satsning där kompetensförsörjning i är a och o för att Sverige ska stärka sin konkurrenskraft. Han påtalade att om försörjningsbehovet ska kunna tillgodoses måste de svenska järnvägsföretagen ställa upp med handledare, coaching och LIA-praktik.

Testade tågsimulator

Inget besök på lokförarutbildningen är komplett utan att få provköra tågsimulatorn och Eneroth fick chans att testa att köra en bit på Botniabanan. Simulatorövningarna är en viktig del av utbildningen då eleverna får chans att träna på avvikelser som de annars kanske inte får möjlighet till under sina praktikperioder.

Vad tar du med dig från dagens besök?

- Det som imponerade på mig var studenternas engagemang och de initierade frågorna – vilket lovar gott inför framtiden. Jag mötte studenter som inte bara vill bygga framtidens järnvägssystem utan också Sverige klimatsmart. Jag är övertygad om att utbildningarna i Nässjö kommer att bidra till det och ge studenterna stora möjligheter i sin fortsatta yrkeskarriär, säger Tomas Eneroth
© 2018 nassjo.se | producerad av webbyrå zwebb | drivs av ezpublish™ | redigera

Nässjö lärcenter, 571 80 Nässjö TEL: 0380-517250/70 E-post: