Test
NÄSSJÖ KOMMUN
Close Google

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate NÄSSJÖAKADEMIN

Hem / Nässjöakademin / Information för studerande / Vårt kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete

För oss på Nässjöakademin är det viktigt att utbildningarna håller en hög kvalitet och att du som student trivs och är delaktig. I de enkäter som YH-myndigheten låtitit genomföra bland våra studenter de senaste åren har skolan fått mycket bra betyg.

Vi har utbildningar med hög kvalitet och en skola där studenterna trivs och är delaktiga.

Nöjda studenter - Nässjöakademin

Vi jobbar ständigt med att förbättra kvalitén på våra utbildningar och varje avslutad kurs utvärderas av dig som student, för att våra kurser ska kunna utvecklas och förbättras.

För varje utbildning finns en ledningsgrupp med företrädare från näringslivet, högskolan och studenter, där skolans arbete kontinuerligt följs upp och utvärderas. Genom valda studeranderepresentanter som är med i programråd och ledningsgrupp är du delaktig i skolans arbete och kan påverka innehåll, upplägg och planering av undervisningen.

Våra kvalitetsrutiner är granskade och godkända av YH-myndigheten. Resultatet från de granskningar som YH-myndigheten regelbundet gör visar också att vi håller god kvalitet. De senaste åren har YH-myndigheten låtit genomföra studerandenkäter av våra utbildningar, den senaste våren 2016. På en sexgradig skala så blev betyget 5,2 för utbildningen Hållbar ombyggnad och renovering. Tidigare mätningar har visat 4,9 för utbildningen Inköpslogistiker och 4,5 för Lean förbättringsledare.
© 2018 nassjo.se | producerad av webbyrå zwebb | drivs av ezpublish™ | redigera

Nässjö lärcenter, 571 80 Nässjö TEL: 0380-517250/70 E-post: