Test
NÄSSJÖ KOMMUN
Close Google

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate NÄSSJÖAKADEMIN

Hem / Nässjöakademin / Information för företag / Lärande i arbete (LIA) och projekt

Lärande i arbete (LIA) och projekt

Ett nära samarbete med arbetslivet är en viktig del av utbildningarna inom högskola och yrkeshögskola på Nässjöakademin. Ungefär en fjärdedel av utbildningstiden görs ute på företag genom projekt och Lärande i arbete (LIA), vilket innebär att utbildningen är förlagd till en eller flera arbetsplatser.

Lärande i arbete - lia

Både företaget och studenten har nytta av tiden på arbetsplatsen. För den studerande ger det möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper i den tänkta yrkesrollen. För arbetslivet är det en möjlighet att få ta del av nya kunskaper och idéer och studenterna är ofta till stor nytta i företaget.

Att få känna på sin kommande yrkesroll

Under LIA-perioderna får de studerande möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper i den tänkta yrkesrollen och vidareutveckla sina kunskaper från skolan. Att lära sig av skarpa uppdrag på en riktig arbetsplats är en del av undervisningen och gör att studenten blir redo för arbetslivet. Det är även en möjlighet att få känna på sin kommande yrkesroll vilket är en viktig erfarenhet. Många av studenterna får jobba med kvalificerade projekt inom sina yrkesområden och en del av dem blir även anställda på företaget efter utbildningstiden. Läs om Cecilia som studerar till Teknisk försäljare och är ute på utbildningens sista LIA.

Testa framtidens arbetskraft

För dig som arbetsgivare innebär LIA en möjlighet att pröva och få kontakt med framtida medarbetare. Det är även ett sammanhang för dig att se att den studerande får just den kompetens som motsvarar kraven på den framtida yrkesrollen.

Att vara en del av arbetsplatsen

Att fungera som LIA-företag innebär också ett ansvar. LIA är en kurs och handledaren ska se till att den studerande får uppgifter som håller sig till inriktningen av kursen så mycket som möjligt. Den studerande ska även få relevanta uppgifter som är till nytta i yrkesrollen och givetvis få chansen att känna sig som en del i gänget och delta i arbetet som en av alla anställda.

Den studerande har också rätt till inflytande och du bör vara lyhörd för den studerandes egna mål och ambitioner. Målet är att det ska bli en meningsfull utveckling för båda parter.

LIA-perioderna ska även betygsättas. Efter genomförd LIA ger du underlag om den studerandes prestationer inför betygsättningen.

Vill du erbjuda LIA-plats?

Kontakta oss för mer information om möjligheterna. Vi på Nässjöakademin ansvarar för att informera och utbilda dig som handledare.
© 2018 nassjo.se | producerad av webbyrå zwebb | drivs av ezpublish™ | redigera

Nässjö lärcenter, 571 80 Nässjö TEL: 0380-517250/70 E-post: