Test
NÄSSJÖ KOMMUN
Close Google

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate NÄSSJÖAKADEMIN

Hem / Nässjöakademin / Enstaka kurser

Enstaka kurser

Du kan söka följande enstaka kurser inom våra pågående YH-utbildningar under vt 2018. Antagning till dessa kurser sker löpande.

 

Modern teknik och bebyggelsehistoria, 25 YH-poäng

Ingår i YH-utbildningen Hållbar ombyggnad och renovering

Start: Har startat.

Innehåll:
Kursen ska ge den studerande en överblick av byggnadstekniken under nittonhundratalet både vad gäller den egna yrkesrollens tekniker och andras. Särskild vikt läggs vid byggnadskonstruktionen. Den studerande ska efter kursen kunna bedöma var man kan förvänta sig att finna exempelvis indragna elledningar eller rördragningar och vilka konsekvenser olika åtgärder kan få. Kursen ska också ge en bebyggelsehistorisk bakgrund till 1900-talets byggnader, arkitektur, byggnadsteknik och samtida tankar om boende. Kursen illustreras med exempel från kursens fältstation och exkursioner.

Förkunskapskrav:
Gymnasieutbildning eller annan svensk eller utländsk utbildning som motsvarar detta.
Du ska ha gått en utbildning inom bygg, el eller VVS i Sverige eller utomlands, eller ha flerårig arbetslivserfarenhet inom yrkesområdet.

Information:
Dennis Johansson, Lärare - Hållbar ombyggnad och renovering
dennis.johansson@nassjo.se, 0380-51 72 45

Ansökan:

Ansökan stängd.

 

Upphandling och inköp, 30 YH-poäng

Ingår i YH-utbildningen Projektledare-Infrastruktur

Start: Har startat.

Innehåll:
Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i inköpsprocessens alla delar från behovsanalys, marknadsanalys och avtalsprocessen till leverans och uppföljning.

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet från gymnasiet samt godkänt betyg E (G) i kurserna
- Svenska 1 (A)
- Engelska 5 (A)
- Matematik 1a (A)
Alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Dessutom ska du ha arbetslivserfarenhet från bygg - och anläggningsbranschen motsvarande minst 2 års heltidsarbete.

Information och ansökan:
Stefan Liv, utbildningsledare
stefan.liv@nassjo.se, 0380-51 72 81

Ansökan stängd.

 

Om enstaka kurser

Enstaka kurser innebär att du söker till delar av pågående yrkeshögskoleutbildning. Just kan vi erbjuda enstaka kurser i våra YH-utbildningar Hållbar ombyggnad och renovering samt Projektledare - Infrastruktur.

Alla enstaka kurser är kostnadsfria och du betalar endast för kurslitteratur. Inom yrkeshögskolan motsvarar 5 YH-poäng en veckas heltidsstudier och studietakten och antalet träffar följer ordinarie schema för aktuell utbildning.

Kurserna har samma antagningskrav som om du skulle gå hela utbildningen. Om det är fler behöriga sökande till en kurs än vad det finns platser så görs ett urval bland de sökande. Du har samma rätt till studiemedel som om du går en hel yrkeshögskoleutbildning. Efter genomförd kurs sätts betyg (Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt) och du kan få ett utbildningsbevis.
© 2018 nassjo.se | producerad av webbyrå zwebb | drivs av ezpublish™ | redigera

Nässjö lärcenter, 571 80 Nässjö TEL: 0380-517250/70 E-post: