Test
NÄSSJÖ KOMMUN
Close Google

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate KOMVUX

Hem / Komvux / Yrkesvux

Yrkesvux

Yrkesvux är en särskild statlig satsning på gymnasial yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen. Syftet är att nå dig, oavsett utbildningsbakgrund och som har svag ställning på arbetsmarknaden och faller utanför ramen för det ordinarie Komvux.

Höglandskommunerna i Aneby, Eksjö, Nässjö, Vetlanda och Sävsjö har gått samman och gjort en gemensam ansökan om statligt anslag för Yrkesvux, nedan presenteras det gemensamma kursutbudet. Arbetsförmedlingen och näringslivet har haft centrala roller i ansökan till det statliga anslaget, därför sker antagningen till Yrkesvux i samverkan med Arbetsförmedlingen. Om du är intresserad av en yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå kan Yrkesvux vara något för dig. Ta då kontakt med studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun alternativt kontakta studievägledarna på Vägledningscentrum i Nässjö. Du ansöker till Yrkesvux genom att söka de yrkesinriktade kurser och kurspaket i vår webbansökan som är markerade med Yrkesvux. Efter avslutade studier får du betyg på de kurser som du har läst.Centrala studiestödsnämnden (CSN), är den myndighet som informerar, beslutar om och betalar ut studiestöd vid kommunal vuxenutbildning. Du kan ansöka om studiemedel från och med hösten det år du fyller 20 år till och med det år du fyller 54. Det är uppdelat i en bidragsdel och en lånedel och beräknas per vecka. Det finns två bidragsnivåer, en generell och en högre nivå. CSN prövar automatiskt om du har rätt till den högre nivån. Om du har svenska som andra språk erbjuds du förstärkning av kurser i yrkessvenska parallellt med yrkesutbildningen och vi kan även erbjuda orienteringskurs inför studier för dig. Vårt utbud kan komma att ändras beroende på efterfrågan och arbetsmarknadsläget.

Inom följande områden kan du läsa Yrkesvux på Höglandet

   

Bygg

 

El

 

Energi

 

Fordon

 

Hantverk

 

Hotell/restaurang

 

Industri

 

Livsmedel

 

Handel/administration

 

Omvårdnad

 

Orienteringskurs allmän

 

Orienteringskurs yrkessvenska
© 2018 nassjo.se | producerad av webbyrå zwebb | drivs av ezpublish™ | redigera

Nässjö lärcenter, 571 80 Nässjö TEL: 0380-517250/70 E-post: