Test
NÄSSJÖ KOMMUN
Close Google

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate KOMVUX

Hem / Komvux / Samhällsorientering

Samhällsorientering

Nässjö lärcenter ansvarar för all utbildning i Svenska för invandrare (Sfi) och för samhällsorientering. Samhällsorienteringen startar kontinuerligt och sker i möjligaste mån på aktuellt hemspråk. Anmälan till Samhällsorienteringen görs via vår webbanmälan.

Vissa nyanlända invandrare som bosätter sig i en kommun erbjudas från 1 maj 2013 grundläggande kurs i samhällsorientering. Målet är att få grundläggande kunskaper om det svenska samhället och hur det fungerar. Undervisningen bedrivs på modersmålet eller annat möjligt språk och ska ge utrymme för dialog och reflektion. Du kan läsa mer om innehållet under rubriken ”upplägg”.

För att omfattas ska du tillhöra någon av följande grupper:

Vissa nyanlända invandrare (2012:63)

Från 1 maj 2013 kan du som är nyanländ invandrare till Sverige och Nässjö kommun ansöka om att gå grundläggande kurs i samhällsorientering med 60 timmar. För att få gå ska du:

  • Vara folkbokförd i Nässjö kommun från 1 maj 2013
  • Beviljats uppehållstillstånd eller uppehålls-kort som familjemedlem eller anhörig till en person som har rätt att vistas i Sverige.
  • Fyllt 18 år men inte 65 år.

Följande grupper omfattas inte av den utökade målgruppen: ungdomar i gymnasieskolan, EU/EES-medborgare eller Schweiz, arbetskraftsinvandrare samt gäststuderande/gästforskare.

Etableringslagen (2010:1 138)

Du har fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande. Samhällsorienteringen tillhör introduktionen i Sverige och ska finnas med i din etableringsplan. Kursen ska genomföras så snart som möjligt efter bosättning i kommunen. Anmälan sker oftast i samband med etableringssamtalet på Arbetsförmedlingen.
© 2018 nassjo.se | producerad av webbyrå zwebb | drivs av ezpublish™ | redigera

Nässjö lärcenter, 571 80 Nässjö TEL: 0380-517250/70 E-post: