Test
NÄSSJÖ KOMMUN
Close Google

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate KOMVUX

Hem / Komvux / SFI

SFI

För dig som kommer från ett annat land och inte har svenska som modersmål erbjuder vi Svenskundervisning för invandrare (Sfi). Utbildningen ger dig som vuxen grundläggande kunskaper i svenska samt möjligheter att utifrån dina förutsättningar och personliga mål utveckla din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska. Du får dessutom information och vägledning som gör det möjligt för dig att planera för fortsatt utbildning, arbete och lärande i vardagslivet utifrån dina egna behov och studiemål.

Sfi i Nässjö

SFI-undervisningen Nässjö kommun bedrivs i egen regi. Våra lokaler finns på Rådhusgatan 15 (Centralskolan, hus D och C).

Studieväg - kurs

SFI-undervisningen är indelad i tre studievägar. Bedömningen av vilken studieväg en elev ska studera, utgår från elevens utbildningsbakgrund, mål samt elevens förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kraven.

Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med ingen eller mycket kort studiebakgrund och studieväg 3 till dem som är vana att studera. En elev kan avsluta utbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs. Intentionen är dock att alla elever som har förutsättningar, ska ges möjlighet att studera till och med kurs D.

  • Studieväg 1 - Första kurs i studievägen är A
  • Studieväg 2 - Första kurs i studievägen är B
  • Studieväg 3 - Första kurs i studievägen är C

Deltagare i arbetsförmedlingens etableringsprogram som söker innan 1:a kalenderdagen föregående månad, erbjuds utbildningsplats nästkommande månad. För övriga sökande gäller upp till 3 månaders väntetid. Välkommen med din ansökan.

Observera att sista ansökningsdag är ändrad.

Under tiden du väntar på utbildningsplats rekommenderar vi språkundervisning via informationsverige.se

 
 

Skolverkets kursplan för Kommunal utbildning i svenska för invandrare (sfi). OBS! Ej reviderad upplaga.

 © 2018 nassjo.se | producerad av webbyrå zwebb | drivs av ezpublish™ | redigera

Nässjö lärcenter, 571 80 Nässjö TEL: 0380-517250/70 E-post: