Test
NÄSSJÖ KOMMUN
Close Google

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate KOMVUX

Hem / Komvux / Överklagande av beslut

Överklagande av beslut

Upphörande av utbildningen för en elev i kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. 9 § andra stycket samt i särskild utbildning för vuxna enligt 21 kap. 9 § andra stycket, kan överklagas. Se beslutsgång enligt nedan.

1. Beslutsmyndighet/skola/huvudman fattar ett beslut och skickar till elev

2. Elev överklagar beslutet och skickar överklagandet till beslutsmyndighet/skola/huvudman

3. Beslutsmyndighet/skola/huvudman ändrar beslutet och meddelar elev/vårdnadshavare eller

4. Beslutsmyndighet/skola/huvudman står fast vid beslutet och skickar ärendet till Skolväsendets överklagandenämnd

5. Skolväsendets överklagandenämnd utreder ärendet, fattar beslut och meddelar elev.

Överklagande om ett beslut måste inkommit till skolan inom tre veckor från den dag då beslutet mottogs.
© 2018 nassjo.se | producerad av webbyrå zwebb | drivs av ezpublish™ | redigera

Nässjö lärcenter, 571 80 Nässjö TEL: 0380-517250/70 E-post: