Test
NÄSSJÖ KOMMUN
Close Google

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate KOMVUX

Hem / Komvux / Klagomålshantering

Klagomålshantering

Enligt Skollagen 4 kap. 8§ och 25 kap. 8§ ska det finnas skriftliga rutiner för hur man inom utbildningen hanterar synpunkter och klagomål.

Rutiner vid klagomål

Följande gäller vid klagomål inom Nässjö lärcenter:

  • Klagomål från elever/studerande lämnas till lärare på kursen/utbildningen klagomålet berör.
  • Klagomål på en lärare eller annan personal lämnas till rektor.
  • Klagomål på rektor eller rektors tjänsteutövning lämnas till chefen för vuxenutbildningen.
  • Klagomål på chefen för vuxenutbildningen lämnas till styrelsen för Nässjö lärcenter
  • Klagomål på styrelsen eller organisationen i stort lämnas till kommunstyrelsen.

Är du inte nöjd med hur kommunen hanterat ditt ärende, vänder du dig till Skolinspektionen http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/gor-din-anmalan-har

Ditt klagomål utreds och inom 21 dagar ska du få besked om vad som hänt med ditt ärende och du får även besked när ärendet avslutats. Ditt ärende registreras alltid i diariet och utredningen dokumenteras. Vill du lämna in ett klagomål anonymt, går det bra muntligt eller via brev, men då kan du inte få återkoppling på ditt ärende.
© 2018 nassjo.se | producerad av webbyrå zwebb | drivs av ezpublish™ | redigera

Nässjö lärcenter, 571 80 Nässjö TEL: 0380-517250/70 E-post: