Test
NÄSSJÖ KOMMUN
Close Google

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate KOMVUX

Hem / Komvux / Antagningsregler

Antagningsregler

Vid ansökan till den kommunala vuxenutbildningen gäller följande antagningsregler.

Betyg

Dina betyg ska du lämna in i anslutning till din ansökan annars är inte din
ansökan komplett och handläggs inte av oss.

Urval

Om vi får många sökande till gymnasiala kurser görs ett urval som görs enligt
Förordning om kommunal vuxenutbildning 3 kap 7§, där företräde ges till den
som har kort tidigare utbildning och som

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad
individuell studieplan,

2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan
behörighetskomplettering, eller

3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

Något urval görs ej om en sökande har rätt att delta enligt 20 kap. 19§ i
Skollagen (2010:800)

Antagningsregler SFI (svenskundervisning för invandrare)

Deltagare i arbetsförmedlingens etableringsprogram som söker innan 1:e föregående månad, erbjuds utbildningsplats nästkommande månad. För övriga sökande gäller upp till 3 månaders väntetid. För mer information om kursstarter klicka här
© 2018 nassjo.se | producerad av webbyrå zwebb | drivs av ezpublish™ | redigera

Nässjö lärcenter, 571 80 Nässjö TEL: 0380-517250/70 E-post: